Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu PYTLÍCI.CZ v platném znění od 1. 10. 2019

Fakturační adresa:

Pavla Švecová
Šibeník 171
59451 Křižanov

IČO: 08483221

Sídlo provozovny:

Šibeník 171
59451 Křižanov

Obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu www.pytlici.cz

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je Pavla Švecová (dále jen prodávající) bydlištěm Šibeník 171, 59451 Křižanov

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku (dále jen kupující).

Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.pytlici.cz. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.

Neručíme za nesprávné skladování

Mnohé potraviny je po doručení třeba neprodleně uložit do skladovacích obalů u vás doma. Vzhledem k povaze přírodních a nechemicky ošetřených potravin klademe na skladování zvláštní důraz! Po převozu k vám domů je třeba ale pokračovat ve správném skladování i ve vaší spíži. Doporučujeme proto přesypat potraviny z originalních přepravovacích papírových pytlíků do nádob, které vytvoří podmínky skladování v suchu a chladu. Mnohé organické potraviny totiž rychle vysychají a ztrácejí na hmotnosti a nebo naopak jsou náchylné k plesnivění. Většina potravin ze sortimentu e-shopu PYTLICI.CZ se správně skladuje při teplotě do dvaceti stupňů celsia a relativní vlhkosti do sedmdesáti procent. Pokud jsou podmínky skladování jinak specifické, je to uvedeno v popisu produktu.

Povinností odběratele je zkontrolovat kvalitu dodaných produktů. Vzhledem k rychlé proměně organických potravin při nesprávném skladování můžeme řešit vaši nespokojenost pouze do 14ti dnů od převzetí zásilky.

Reklamaci na poškození zásilky dopravcem je nutné hlásit do dvou dnů od doručení, pozdější reklamace nelze řešit.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní nebo firemní údaje, které poskytne kupující v průběhu využívání tohoto internetového obchodu, jsou považovány za důvěrné a chráněné na základě Zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU 2016/679. Provozovatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.

Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. S ohledem na povahu našeho obchodu, tj. neustále se měnící nabídku, zasíláme kupujícím pravidelný emailový informačník s aktualitami a zajímavostmi. Každý kupující má možnost se od něj odhlásit kliknutím na odkaz na jeho posledním řádku.
docxZáznam_o_zpracování_osobních_údajů.docx


Ochrana duševního vlastnictví

Obsah stránky www.pytlici.cz zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva požívající ochrany je výlučným vlastnictvím Pavly Švecové a nesmí být užívána v nejširším významu bez předchozího písemného souhlasu Pavly Švecové.

Tyto podmínky ve spojení s objednávkou představují úplnou dohodu o kupní smlouvě, která se řídí českým právem.